Tilaus- ja toimituskalenteri
= valittu toimituspäivä
= mahdollinen toimituspäivä
= tilaus lisätty
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Yleiset myynti ja reklamaatioehdot

1. Soveltaminen
Alla olevia ehtoja sovelletaan Martin & Servera AB:n, Martin & Servera Restauranghandel AB:n sekä Martin & Servera Logistik AB:n (jäljempänä yhdessä Martin & Servera) toimittaessa tuotteita tai palveluita yrityksen asiakkaille (jäljempänä asiakas) Ehdot ovat voimassa 01.09.2018 alkaen.

2. Tilaaminen
Tilauksen voi jättää useammalla tavalla. Pääsääntöisesti tilaus jätetään Martin & Serveran e-kaupassa mutta tilauksen voi myös jättää puhelimitse. Asiakas vastaa, etteivät ulkopuoliset saa käsiinsä käyttäjänimiä eikä salasanoja.

3. Anniskelulupa
Martin & Servera tarvitsee kopion voimassa olevasta anniskeluluvasta alkoholipitoisten tuotteiden toimittamiseksi.

4. Tilausehdot
Toimitukset toimitetaan ilmaiseksi ostajan lastauspaikalle tai muulle sovitulle paikalle edellyttäen, että kuljetusautolla on sinne vapaa pääsy. Mikäli toimituksen arvo on pienempi kuin 300€ (ilman tuote- ja arvonlisäveroa), peritään 30€ suuruinen toimitusmaksu.

Martin & Serveralla on oikeus muuttaa toimitusmaksua toimituskustannusten noustessa.
Palautuspakkaukset ja kuljetusvälineet kuten lavat, jääkapit, peitot, välilevyt jne. ovat Martin & Serveran omaisuutta ja ne tulee palauttaa seuraavan toimituksen yhteydessä. Asiakkaan vastuulla on säilyttää palautuspakkauksia ja kuljetusvälineitä huolellisesti ja turvallisesti niiden palautukseen asti.

Mikäli palautuspakkauksiin/ kuljetusvälineisiin tulee vahinkoja huolimattomasta säilytyksestä johtuen tai pakkauksia/välineitä häviää, on Martin & Serveralla oikeus periä omakustannushinta vahingoittuneesta tai kadonneesta tavarasta.

5. Toimituspäivät ja -ajat
Tuotteita toimitetaan kolme kertaa viikossa, yleensä klo 08.00 ja 17.00 välisenä aikana.

6. Toimituksen kuittaus
Toimitusvarmuuden lisäämiseksi tulee asiakkaan tarkastaa ja kuitata vastaanotettujen palautuspakkausten, kuljetusvälineiden ja kollien määrä.

7. Luottotietojen tarkistaminen
Martin & Servera tarkistaa luottotiedot kaikilta asiakkailta sekä seuraa asiakkaiden luottoluokitusta maksukyvyn varmistamiseksi.

8. Laskutus ja maksaminen
Maksusuoritus tulee olla Martin & Serveran tilillä viimeistään 10 päivää laskun päivämäärästä. Viivästyneistä maksusuorituksista peritään kuukausittainen 2%-viivästyskorko sekä n. 45€ (SEK450) suuruinen myöhästymismaksu.
Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa laskua sähköpostitse, peritään jokaisen laskun yhteydessä erillinen laskutusmaksu.

Martin & Serveralla on omistusoikeus myymiinsä tuotteisiin, kunnes koko maksu tuotteista on suoritettu. Martin & Serveralla on oikeus noutaa maksamattomat tuotteet, niillä ehdoilla jotka on esitetty sovellettavassa olevassa laissa.

Martin & Serveralla on oikeus yksipuolisesti muuttaa asiakkaan maksuehtoja asiakkaan luottoluokituksen tai maksukyvyn muuttuessa.

Martin & Serveralla on oikeus kuitata kertynyt bonus tai muu kertynyt hyvityssaatava mahdollisia maksamattomia saatavia vastaan.

9. Hinnat
Hinnat määräytyvät toimituspäivän mukaan. Kaikki esitetyt hinnat ovat euroissa ilman arvonlisäveroa.

10. Reklamaatiot ja palautukset
Reklamaatioita ja palautuksia koskevat tiedot ja ehdot on esitetty erillisessä liitteessä, Martin & Serveran yleiset reklamaatioehdot.

11. Liitetyt yritykset
Asiakkaan tulee kirjallisesti tiedottaa Martin & Serveraa mikäli asiakas halua muokata listaa yrityksistä jotka saavat ostaa tuotteita Martin & Serveran valikoimasta, Martin & Serveran ja asiakkaan välisen, voimassa olevan, sopimuksen ehtojen mukaisesti. Martin & Serveran on hyväksyttävä lisätyt yritykset ennen kuin tuotteiden toimittaminen on mahdollista.
Asiakkaalla on velvollisuus tiedottaa kaikkia sopimukseen liittyviä yrityksiä sopimuksen ehdoista ja vakuuttaa että kyseessä olevat yritykset suostuvat ehtoihin.

12. Henkilötietojen käsittely
Martin & Servera vastaa siitä, että saadut henkilötiedot käsitteellään EU-n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain vaatimusten sekä Martin & Serveran tietosuojakäytännön mukaisesti. Martin & Servera huolehtii käsittelemiensä tietojen asianmukaisesta suojaamisesta varmistaakseen tietojen luottamuksellisuuden.

13. Ylivoimainen este (Force Majeure)
Jos Martin & Serveran tämän Sopimuksen mukainen velvoite estyy tai viivästyy johtuen ylivoimaisesta esteestä, katsotaan sovittujen aikataulujen pidentyvän esteen kestämisen ajalla. Osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole antanut kirjallista ilmoitusta siitä viimeistään viikon kuluttua esteen syyn ilmenemisestä.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut Osapuolista riippumaton ennalta arvaamaton seikka, joka ei ole ollut Osapuolten tiedossa ja joka nimenomaan estää tai tekee mahdottomaksi Sopimukseen perustuvien velvoitusten täyttämisen.

Alihankkijan viivästyminen vapauttaa Martin & Serveran vastuusta kun alihankkijan viivästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä.

Yleisiin myyntiehtoihin tulevat lisäykset koskien ravintolalaitteita

1. Toimitukset
Toimitus tehdään normaalin toimituksen yhteydessä tai erillisenä toimituksena. Erillisestä toimituksesta laskutetaan mahdolliset toimitus- ja pakkauskustannukset.

2. Toimitusvauriot
Toimitukset on aina tarkistettava asiakkaan toimesta. Ulospäin näkyvät vauriot tuotteessa tai pakkauksessa on aina merkittävä rahtaajan rahtikirjaan ennen kuin toimitus kuitataan. Tuotevauriot on ilmoitettava rahtaajalle viimeistään toimituksen jälkeisenä päivänä. Asiakkaan on myös samanaikaisesti ilmoitettava Martin & Serveran myyjälle tapahtuneesta.

3. Palautukset
Suoraan toimittajalta toimitetut tuotteet voi palauttaa ainoastaan, jos toimitettu tuote on väärä tai toimituksesta aiheutunut vika on Martin & Serveran. Martin & Serveran myyjän on hyväksyttävä palautus. Palautus on tehtävä alkuperäispakkauksessa.
Mikäli palautus hyväksytään muista, kun yllämainituista syistä, on tuotteen oltava vahingoittumaton ja jälleenmyyntikunnossa. Asiakasta hyvitetään 80% tuotteen myyntihinnasta ja asiakas vastaa itse tuotteen palautuksesta tuotteen toimittajalle.
Martin & Serveralla on omistusoikeus myymiinsä tuotteisiin, kunnes koko maksu tuotteista on suoritettu. Martin & Serveralla on oikeus noutaa maksamattomat tuotteet, niillä ehdoilla jotka on esitetty sovellettavassa olevassa laissa.

4. Takuu
BFS:n (Branschföreningen för Storköksleverantörer) takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä on voimassa vuoden toimituspäivästä. Jotta takuu olisi voimassa on asiasta ilmoitettava Martin & Serveralle ennen korjausta. Takuu ei koske epänormaalista käytöstä aiheutunutta kulumista eikä kulutusosia kuten lamppuja, oven tiivisteitä, sulakkeita eikä puutteellisesta puhdistuksesta aiheutuvia ongelmia eikä myöskään väärästä käytöstä aiheutuneita ongelmia. Takuu raukeaa, mikäli tuotetta on käytetty tarkoituksettomalla tavalla.

Martin & Serveran yleiset reklamaatioehdot


1. Yleistä
Martin & Servera tarvitsee alla olevat tiedot reklamaation vastaanottamiseen:
• Asiakasnumeron
• Tuotteen tuotenumeron
• Pakkauslistan, rahtikirjan tai laskun numeron
• Reklamaation syyn

Reklamaation tulee olla Martin & Serveralla:

1.1 Viimeistään toimitusta seuraavana päivänä toimitusta koskevien reklamaatioiden suhteen. Esim. puuttuvat/väärät tuotteet, väärin tilatut tuotteet ja tuotteiden laatua koskevat reklamaatiot.

1.2 Viimeistään viisi päivää laskun vastaanottamisesta koskien laskussa ilmenevää virhettä, esim. väärää hintaa.

2. Tuotteiden palautus
Seuraava koskee tuotteiden palautusta:

2.1 Palautus voidaan ainoastaan tehdä palautustilauksella. Asiakkaan kuuluu aina saada kopio palautustilauksesta kuljettajalta todisteena tuotteiden laadusta sekä tuotteiden palautuksesta.

2.2 Kylmä- ja pakastetuotteet jotka palautetaan, on säilytettävä oikeassa lämpötilassa, jotta palautus voidaan hyväksyä.

2.3 Vain alkuperäispakkauksessa olevat tuotteet vastaanotetaan palautuksena.

2.4 Mikäli asiakas on hävittänyt tuotteen ennen saatua lupaa asiakaspalvelusta, tuotteita ei hyvitetä.

2.5 Väärin tilatuista varastotuotteista laskutetaan palautuksen yhteydessä 10% tuotteiden arvosta käsittelymaksuna.

2.6 Väärin tilattuja tilaustuotteita ei voi palauttaa.

3. Alkoholijuomien palautus
Alkoholijuomien palautus on hyvin rajattua.

3.1 Asiakkaat joilla on liiketoimintaa ympäri vuoden voivat palauttaa ainoastaan viimeisen 30 päivän aikana hankittuja juomia. 10% käsittelymaksu veloitetaan tuotteiden verottomasta hinnasta.

3.2 Kausi- tai tapahtuma-asiakkaat voivat palauttaa juomia ainoastaan, jos palautuksesta on kirjallisesti sovittu. 10% käsittelymaksu veloitetaan tuotteiden verottomasta hinnasta.

Martin & Serveran tavoite on korjata mahdolliset virheet mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan on noudatettava yllä mainittuja ehtoja ja aikarajoitteita, jotta reklamaatio voidaan käsitellä ja hyväksyä.
Lue lisää

Odota, sivua ladataan.

Loader