Tilaus- ja toimituskalenteri
= valittu toimituspäivä
= mahdollinen toimituspäivä
= tilaus lisätty
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Tietosuojakäytäntö Martin & Servera Restauranghandel

Johdanto

Martin & Servera Restauranghandel, jäljempänä yhtiö, pyrkii varmistamaan, että yksityisyytesi suojasta huolehditaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tätä varten meillä on toimintaperiaatteet, joissa määritellään henkilötietojesi käsittely ja suojaus. Voimassa oleva tietosuojakäytäntö on aina saatavana verkkosivustoltamme.
Tietosuojakäytäntö koskee asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita yhtiön palveluiden käyttäjiä. Käytäntö säätelee, miten henkilötietojasi käsitellään. Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

Martin & Servera Restauranghandel (559135-5549), Box 1003, SE-121 23 Johanneshov on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä.

Mitä on henkilötietojen käsittely?

Henkilötiedot ovat kaikenlaista tietoa, joka voidaan suoraan tai välillisesti liittää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön.
Henkilötietojen käsittelyä on kaikki, mitä näillä tiedoilla tehdään. Jokainen henkilötietoihin kohdistuva toimenpide on käsittelyä riippumatta siitä, tapahtuuko se automaattisesti tai manuaalisesti. Esimerkkejä tavallisesta käsittelystä ovat kerääminen, tallennus, järjestäminen, säilytys, muokkaus, siirto ja poisto.

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja, kun sinä tai yrityksesi rekisteröidään asiakkaaksemme, teette tilauksia, otatte yhteyttä asiakaspalveluumme, osallistutte kilpailuihin, tilaatte uutiskirjeitä, osallistutte tapahtumiin tai koulutuksiin jne. Henkilötiedot voivat käsittää esimerkiksi yhteystiedot, Y-tunnuksen tai henkilötunnuksen sekä maksutiedot. Niitä voivat olla myös tietokoneella käsiteltävät kuvat tai äänitallenteet – vaikka niissä ei mainittaisi nimiä – tai erilaiset sähköiset henkilöllisyydet (kuten IP-numero), jos tiedot on mahdollista yhdistää luonnolliseen henkilöön.
Henkilötietojen keräämisen yhteydessä tarkennamme, millaisia tietoja keräämme ja missä tarkoituksessa sekä kuinka kauan aiomme säilyttää ne.

Miten henkilötietoja säilytetään?

Tallennamme keräämämme tiedot EU:n / Euroopan talousalueen (ETA) alueella, mutta niitä voidaan siirtää myös EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin ja muokata siellä. Kaikessa henkilötietojen siirrossa noudatetaan voimassa olevan lainsäädäntöä.

Miten henkilötietoja käytetään?

Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
• Rekisteröiminen asiakkaaksi/yhteyshenkilöksi
• Verkkokaupan ja muiden digitaalisten palvelujen käyttäjätunnusten luominen
• Tilausten ja toimitusten muokkaus
• Asiakaspalveluasioiden ja reklamaatioiden käsittely
• Yhteydenotto mahdollisissa tilaukseen tai toimitukseen liittyvässä ongelmassa
• Kysymyksiin vastaaminen ja tiedottaminen uusista tai muuttuneista palveluista, tuotteista tai rutiineista
• Tapahtuma-, messu- ja koulutusvarausten sekä tilausten käsittely
• Markkinointitarjousten, kuten uutiskirjeiden, kampanjalehtien tai muun tiedon, lähettäminen
• Kilpailut ja kilpailuosallistumisten käsittely
• Asiakkaiksi rekisteröityvien tai uusien palvelujen käyttäjiksi liittyvien yritysten luottotietojen tarkistus
• Yhtiön oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen
• Analyysit soveltuvien tarjousten ja kiinnostavan tiedon lähettämiseksi
• Kyselyjen ja markkinatutkimusten lähettäminen, jotta saat mahdollisuuden vaikuttaa tarjouksiimme ja palveluihimme
• Palvelujamme toimittavien järjestelmien testaus ja parannustyö
• Palvelujemme väärinkäytön tai sopimattoman käytön ehkäisy
• Yhtiöön kohdistuvien rikosten estäminen, ennaltaehkäisy ja selvittäminen

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin yllä kuvattujen tarkoitusten täyttäminen vaatii tai niin kauan kuin laki velvoittaa meitä tekemään niin. Tietosi poistetaan siten kuin sinulle ilmoitettiin niiden rekisteröinnin yhteydessä.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus milloin tahansa kirjallisesti pyytää tietoa itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita meillä on. Jos tiedot ovat virheellisiä, voit vaatia niiden oikaisua. Voit aina vaatia, että henkilötietosi poistetaan. Lain vaatimusten täyttämiseen tarvittavia henkilötietoja ei voida poistaa.

Ota meihin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot ovat tietosuojakäytännön lopussa.

Kaikilla, joiden henkilötietoja on tallennettu, on oikeus:
• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä tietojen keräämisen yhteydessä
• maksutta (kerran vuodessa) pyynnöstä saada tietää, mitä henkilötietoja olemme rekisteröineet
• vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisua tai täydentämistä
• peruuttaa antamansa suostumuksen henkilötietojen käyttöön
• saada tietonsa poistettua, jollei niitä tarvita lain vaatimusten täyttämiseen
• kieltäytyä itseensä kohdistetusta markkinoinnista
• vaatia ilmoittamiensa tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirto järjestelmästä toiseen)
• saada tietoa tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta, kuten tietomurrosta.

Kenellä on pääsy henkilötietoihini?

Emme koskaan myy emmekä vaihda henkilötietojasi kolmannen osapuolen kanssa markkinointitarkoituksissa. Sitä vastoin useiden Martin & Servera -konsernin yhtiöiden uutisten, kutsujen ja muun markkinoinnin jakelua hoidetaan joskus yhteisesti.
Henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolisille tahoille, jotka käsittelevät henkilötietoja yhtiön lukuun ja yhtiön ohjeiden mukaisesti. Tällaiset ulkopuoliset tahot ovat henkilötietojen käsittelijöitä, ja heidän tulee aina solmia henkilötietojen käsittelysopimus yhtiön kanssa.

Henkilötietoja voidaan siirtää ilman henkilötietojen käsittelysopimusta ulkoisille tahoille, joilla itsellään on rekisterinpitäjän vastuu, kun siirrolle on lakiin perustuva syy tai oikeudellinen velvoite. Siirto tulee tällöin dokumentoida, ja sen tulee käsittää ainoastaan välttämättömiä tietoja.

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Osassa verkkosivustoamme käytetään evästeitä, joiden avulla kävijät saavat käyttöönsä lisätoimintoja, kuten salasanan tallennusmahdollisuuden. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto pyytää saada tallentaa sivustolla kävijän tietokoneelle.

Lisätietoja evästeistä ja keinoista niiden välttämiseen on Ruotsin Posti- ja telehallituksen verkkosivustolla, www.pts.se sekä osoitteessa www.minacookies.se.

Linkkejä

Digitaalisissa kanavissamme voi olla linkkejä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole valvonnassamme. Emme vastaa tällaisten verkkosivustojen tietosuojasta tai sisällöstä.

Rekisterinpitäjä

Martin & Servera Restauranghandel
Box 1003
121 23 Johanneshov
Ruotsi
Puhelin: +46 8 6728 400
Sähköposti: dataskydd@martinservera.se 

Yritysrekisteri: Yhtiövirasto
Ruotsin yritystunnus: 559135-5549
Arvonlisäverotunniste: SE559135554901

Tietoja verkkosivustoista: Evästeet

Osassa verkkosivustoamme käytetään evästeitä, joiden avulla kävijät saavat käyttöönsä lisätoimintoja, kuten salasanan tallennusmahdollisuuden.
Lue lisää

Odota, sivua ladataan.

Loader